top of page

ペクタスラボについて

PectusLab として、私たちは研究開発研究と臨床提携を通じて非外科的肛門治療ソリューションを完成させることに重点を置き、肛門の健康治療のために開発した製品とサービスを世界中に配布しています。

私たちについて

PectusLab olarak , yaptığımız Ar-Ge  çalışmaları ve klinik işbirlikleriyle ameliyatsız pektus  tedavi  çözümlerini mükemmelleştirmeye odaklı çalışmalar yürütüyor,    pektus sağlığı tedavisi ürün ve hizmetlerinin küresel dağıtımını yapıyoruz.

Bu bakış açımız sayesinde, dünya üzerinde az sayıda bulunan ameliyatsız pektus tedavisi ürünlerinin arasına kısa sürede kendi marka ve ürünlerimizi eklemeyi başardık.                           

Ürünlerimizin yanında sunduğumuz klinik destek ile, hastalarımızın tedavisindeki  ilerlemeyi takip ediyor ve proaktif olarak pektus deformasyonu iyileşmesindeki gelişmeleri yönlendiriyoruz.

Doktordaki Çocuk

私たちのビジョン

当社は、胸郭変形に対する非外科的治療製品を研究し、革新的な製品を開発し、高品質基準で生産することを目指しています。

我々の使命

PectusLab は、入手しやすく高品質で、患者の治療に対する期待に最高レベルで応える非外科的ペクタス治療製品を提供することを目指しています。

当社は製品範囲とサービスネットワークを常に拡大しながら、治療プロトコルを注意深く遵守することで常に基準を向上させています。

研究

PectusLab は Pectus Clinic と協力して科学的研究を実施し、リアルタイムの患者と製品の関係を追跡しています。

当社の研究プロトコルは、患者と製品の関係を改善し、患者のニーズに合わせてイノベーションを調整することに重点を置いています。

ÜRÜN VE HİZMET

PectusLab は、製造プロセス全体を通じて品質基準を維持することで、医師と患者が信頼性の高い高品質の製品を確実に入手できるようにします。品質管理プロセスに対する当社の取り組みが、当社製品の信頼性の基礎を形成しています。

当社は、必要なアフターケアサポートと技術サービスを提供することで、患者様が治療プロセスから最大限の利益を得られるようサポートします。

bottom of page