top of page

Pektusta ameliyat dışı tedavinin ideal yaşı nedir?

Ameliyat dışı pektus tedavisi için ideal yaş, deformitenin erken teşhis edildiği çocukluk ve ergenlik dönemidir. Bu dönemde uygulanan ortez veya vakum tedavisi, daha hızlı ve etkili sonuçlar alınmasına yardımcı olur. Ancak, tedavi başarı şansı yaşla azalsa da, genç yetişkinler ve yetişkinlerde de ameliyat dışı tedaviler uygulanabilir.

8 görüntüleme

Son Yazılar

Hepsini Gör

Pektus deformitelerinde ameliyat dışı tedavi yöntemlerinin başarı oranı, hastanın durumuna, yaşına, deformitenin şiddetine ve uyum düzeyine bağlıdır. Ortez ve vakum tedavileri, uygun hastalarda yüksek

Pektus deformitelerinin genetik bir bileşeni olabilir, ancak genetik faktörlerin tam rolü hala tam olarak anlaşılamamıştır. Pektus deformiteleri ailelerde görülebilir, bu da genetik bir yatkınlığın ol

bottom of page