top of page

Muayene olmadan önce herhangi bir tahlil veya tetkik yapılıyor mu?

Pektus deformitelerinin teşhisi ve tedavisi için, doktor genellikle hastayı muayene eder ve tıbbi geçmişi gözden geçirir. Gerekli görüldüğü takdirde, doktor bazı tahlil veya tetkikler isteyebilir. Bu, göğüs röntgeni, bilgisayarlı tomografi (BT) veya manyetik rezonans görüntüleme (MRI) gibi görüntüleme çalışmalarını içerebilir. Ayrıca, solunum ve kalp fonksiyonlarını değerlendirmek için spirometri veya elektrokardiyogram (EKG) gibi testler de istenebilir.

4 görüntüleme

Son Yazılar

Hepsini Gör

Pektus deformitelerinde ameliyat dışı tedavi yöntemlerinin başarı oranı, hastanın durumuna, yaşına, deformitenin şiddetine ve uyum düzeyine bağlıdır. Ortez ve vakum tedavileri, uygun hastalarda yüksek

Pektus deformitelerinin genetik bir bileşeni olabilir, ancak genetik faktörlerin tam rolü hala tam olarak anlaşılamamıştır. Pektus deformiteleri ailelerde görülebilir, bu da genetik bir yatkınlığın ol

bottom of page